MLL, valtakunnallinen järjestö

Mannerheimin Lastensuojeluliito on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka on ollut pienten puolella jo vuodesta 1920 edistäen lapsen ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL pyrkii edistämään lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätöksentekoon. 

Vuosikymmenien varrella MLL on tehnyt merkittävää työtä lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Muun muassa äitiyspakkaus ja neuvolatoiminta ovat tulleet osaksi lapsiperheiden arkea MLL:n työn myötä.

Vuonna 2020 Mannerheimin Lastensuojeluliitto juhlii 100 vuotista taivaltaan ja kutsuu kaikki mukaan juhliin.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 548 paikallisyhdistyksestä. Henkilöjäsenet ovat jäseninä paikallisyhdistyksissä. Paikallisyhdistyksissä on jäseniä 86 183 (31.12.2017). Pihlajamäen paikallisyhdistys kuuluu Uudenmaan piiriin.

Lisätietoa MLL:stä.